Scurtă istorie a viilor și vinului moldovenești. Podgoriile Iașului

Principalele podgorii cuprinse în Nord-Estul Moldovei sunt Cotnari, Iaşi, Huşi şi Iana-Puieşti.

Deși cele mai pomenite în atestări sunt podgoriile din Cotnari (despre care povestim în alt articol), pe la 1469, Ştefan cel Mare dăruia Mitropoliei din Suceava o vie de la Socola (Buciumi), care s-a tot întins în următoarea sută de ani până spre satul Păun.

În secolul al XVII-lea, mănăstirile, marii boieri, negustorii, domnii şi târgoveţii dețineau cele mai mari suprafeţe cultivate cu vie. În jurul anilor 1650 apăreau ca proprietari mănăstirile Galata, Cetăţuia, Bîrnova, Barnovschi.

Între 1600 și 1700, Moldova a avut nu mai puțin de 50 de cârmuitori și a fost prădată de cazaci, tătari şi polonezi iar viile au fost lăsate de izbeliște perioade îndelungate. Secolul următor e și-mai-și: 52 de cârmuitori cu nu mai puțin de 16 perioade de căimăcăimie (turcească) și apoi ocupație militară ba rusească, ba austriacă. În acest timp, pe alte meleaguri de construiau Palatul de la Versailles (1664), Bach compune concertele branderburgice la Köthen (1721, Prusia, azi Germania) și la Moscova se inaugura o Universitate (1755).

Firește, au fost și perioade pașnice în care podgorenii își îngrijeau viile și construiau beciuri. Un călător vestit, Evliya Celebi (primul turist serios care a practicat meseria aceasta timp de 50 de ani) spunea, prin 1665, că la Iași sunt doar 1060 de pivnițe.

În 1863-4, odată cu secularizarea averilor mănăstireşti (de către A.I. Cuza), podgoriile mai sus-pomenite au trecut în proprietatea statului. Până în 1949, viile au devenit în totalitate proprietăți particulare ale orăşenilor cu diverse profesii dar şi a viticultorilor pasionați.

1884 este cel mai trist an din povestea vinului din cauza filoxerei și a manei care au distrus 95% din plantațiile cu soiuri autohtone. Dacă înainte de pandemie existau aici peste 6300 de hectare cu vie, la 1900 sunt menționate abia 827 de hectare.  Practic, filoxera* este cea care a determinat modernizarea viticulturii și adopția soiurilor Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon sau Sauvignon Blanc.

Tot ca urmare a pandemiei, în 1893 a apărut prima pepinieră viticolă de la Vişani, pe lângă o şcoală de maiştri viticoli şi altoitori. În 1900 s-a înfiinţat chiar o societate viticolă care s-a ocupat cu promovarea soiurilor de viţă de vie și premierea celor mai reuțite vinuri.

Primul Război Mondial a fost urmat de o perioadă interbelică înfloritoare. Al Doilea Război Mondial a fost devastator însă greul era abia la început: începând cu 1949 toate viile au trecut în proprietatea statului și a CAP-urilor.

În timpul regimului comunist (1948-1989), au fost dezvoltate trei ripuri de organizații producătoare de vin: institute de cercetare, proprietăți vitivinicole și podgorii cooperante legate de vinarii de stat. În această perioadă, accentul a fost pus pe cantitate, mai degrabă decât pe calitate deoarece oferta era restrictivă. Vinurile bune erau folosite pentru reglarea balanţei comerciale, în special pentru export. .
Potrivit lui Alice Gregorescu, directoare Vinterra, România vindea vinuri datorită faptului că erau destul de ieftine. Acesta a fost motivul principal. Calitatea nu a fost atât de importantă, dar prețul, da. România a vândut vinuri din categoria very low price pentru mulți ani. Așa a ajuns România cel de-al șaselea producător de vin din Europa.**

Casa de vinuri Bucium

În 1949***, podgoriile lăsate de Ștefan cel Mare Mitropoliei din Suceava (bineînțeles, în 500 de ani s-au schimbat multe) sunt reunite sub Casa de vinuri “Bucium 1949” Iași. În anii 1970 – 1980 societatea avea în exploatare 1050 hectare de viță de vie și 400 hectare de pomi fructiferi (pentru rachiu), fiind una dintre cele mai mari din Moldova.

Beciurile Universităţii de Ştiinte Agricole de la Iaşi – pivnițele Adamachi

Din anul 1960****, beciurile Universităţii de Ştiinte Agricole de la Iaşi construite în anul 1850 de filantropul Vasile Adamachi, au intrat în subordinea academicianului Vasile Cotea, care a realizat aici un adevărat punct de vinificație. În anul 1974, pivniţele Adamachi au fost unite cu cele care s-au aflat în proprietatea familiei Kogălniceanu. Beciurile sunt întinse pe o suprafaţă de peste 350 de metri și traversează subteran şoseaua Breazu, terminându-se chiar sub casa lui Mihail Sadoveanu. Sute de sticle de vin, dar şi butoaie sau damigene sunt înşirate de-a lungul pereţilor din piatră. Temperatura constantă de 9 grade Celsius şi umiditatea reglată atent conservă perfect vinul din butoaie. Beciurile Adamachi sunt grupate în patru secţii: cea de maturare la butoi, vinoteca, secţia de preparare a vinurilor spumante şi o ultimă secţie, de preparare a vermutului şi alte băuturi pe bază de must şi vin.

Marea privatizare postRevoluție

Revoluția din 1989 a fost urmată de retrocedare terenurilor. Fărâmițarea proprietăților, tranziția spre economia de piață și știți foarte bine ce a mai urmat, au dus, pe de o parte, la distrugerea multor podgorii dar și la reorganizarea unora noi. Noii mari jucători au fost, pe de o parte, inspirații oportuniști care știau pe ce pun mâna. De cealaltă parte erau pasionații care chiar voiau să facă treabă. Evident, considerații pe tema privatizării podgoriilor sunt multe și mai ales speculative. 

Deși la începuturile anilor 90 România exporta mai puțin de 15% din producția de vin – și asta pentru că era nevoie de valută*****. În 2011, statisticile internaționale** plasează România pe locul 15 în topul producătorilor de vin. Clasificarea ia în considerare suprafața cultivată și calitatea vinului. În 2015 România avea aproximativ peste 5% din terenurile agricole românești cultivate cu viță de vie. Cu toate acestea, în ultimii 15 ani, exportul vinurilor românești a scăzut considerabil, o mare parte din vinul produs fiind utilizat pentru consumul intern.

Astăzi****** podgoria Iaşi cuprinde plantaţiile viticole amplasate în zonele colinare ale Moldovei (sectorul de sud – est) şi pe coasta de tranziţie spre Podişul Moldovenesc de sud (Coasta Repedea) şi faţa Prutului (sectorul Tomeşti – Bohotin).

În cadrul podgoriei se disting centrele viticole Copou – Şorogari, Galata, Uricani, Bucium, Comarna, Bohotin, Tomeşti, Covasna.

Centrele viticole Tomeşti, Covasna, Comarna şi Bohotin înşirate la distanţe de 10 şi 40 km sud-est de Iaşi, se găsesc în condiţii fizico-geografice identice şi intră, sub aspect economic, în sfera de influenţă a oraşului Iaşi. Acesta este motivul pentru care centrul viticol Bohotin a fost ataşat podgoriei Iaşi şi nu celei de la Huşi.

Și a mai rămas o singură informație pe care e musai să o lăsăm aici înainte de a închide artciolul: despre soiurile de viță de vie care sunt cultivate pe podgoriile Iașului. Începem cu Busuioaca de Bohotin, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Bland, Merlot, Traminer, Chardonnay, Riesling și încheiem cu o Fetească neagră, autohtonă.

Cricova – Discover the underground city!

Cricova (Republic of Moldova) is one of the most famous wineries in the world, known for its extended underground cellars and high quality wines. Although many of the Cricova information is available to the public, there are some secrets that few people know about. Here are some:

Cricova houses one of the largest underground wineries in the world, with over 120 km of tunnels and galleries that were initially excavated for limestone. The cellars are kept at a constant temperature of 12 ° C, which is ideal for keeping and aging.

One of the most interesting aspects of Cricovei’s cellars is that they have been used to hide and protect valuable wines throughout history. During World War II, Cricovei’s cellars were used to store important documents and treasures, as well as valuable wine collections that were hidden by the German army.

Cricova also hosts an impressive collection of vintage cars that are stored in underground tunnels. These cars belong to the owner of the winery and are exhibited in a dedicated museum, with access only for the connoisseur visitors.

Cricova is known for producing a variety of high quality wines, including traditional Moldovan varieties such as Feteasca Albă and Feteasca Neagră, as well as international varieties such as Chardonnay and Cabernet Sauvignon. In addition to its standard wine offers, Cricova also produces a limited edition sparkling wine, which is outdated up to 10 years in cellars.

Cricovei cellars also host a unique wine storage system that uses clay jars called “Kvevri” to check out and ferment wine. This traditional vinification method dates back to thousands of years and is still used in some parts of Georgia, which is near Moldova.

In general, Cricova is a fascinating destination for both wine lovers and history lovers, with a lot of unique secrets and features.

Cotnari – the most famous wine cellar in Moldova

Built on the foundation of a history of about 2000 years that the cultivation of vines wrote on the Cătălina hill in the Moldavian Plateau, Cotnari Vineyard is one of the best known in the country. The Romanian varieties cultivated here stretch on an area of about 1700 ha (a little more than the entire city of Târgu Frumos).
Cotnariul is the only vineyard in which indigenous varieties were kept exclusively: Cotnari fat, white feteas, Romanian and brake.
At Cotnari the tourist enters the world of wine and history in the area. He is invited to discover the 15 hrubs of the vineyard (Hruba is a underground room or gallery that serves to store the products), the cake, but also the Cătălina Fortress, the Necropolis from Cuuteni, the ruins of Despot-Voda, St. Parascheva Church, Cârjoaia Castle , Castle with Campaise.

The emblem of the Cotnari Wine House captures the Vlădoianu Castle in Cârjoaia, built in 1901 by Boier Vlădoianu himself, former governor of the BNR and a distinguished winemaker, as pure inspiration in the story of the wine.

In the construction of the castle, an Italian project and materials brought from Italy was used. With the passage of time, the domain was assigned various destinations: during the Second World War it was used by the Russian army as a hospital and between 1945-1950 it worked as an orphanage. After 1950 he was taken over by Ias Cotnari. In 2000 he was returned to the law heirs from whom he was later purchased. Currently, over Vlădoianu Castle has left its mark on the passage of time, but in the future it is aimed to carry out a unique project to restore the domain, which will restore its former, specific brilliance.

At this moment, Cotnari Crama houses an impressive collection of wine cellar wines, having a total of about 1,000,000 bottles, of which the oldest glass of wine kept for aging is 1956.

9 wine curiosities

If the wine could talk, it would tell a lot more. And above all, we think they would tell the truth!
The first curiosity – which will remain unsatisfied – is related to the question: when did wine appear? In fact, wine did not appear, it was discovered. Made. So wine is supposed to have predated written or drawn history, even older than bread (or what could be called the unleavened and unbaked crust). Because it did not require fire, can we venture to believe that it was made and consumed before fire was discovered? Probably not because, until it became wine, it needed to ferment somewhere other than its own grape skin. It would have been truly innovative. But probably also a little frustrating for the ladies who could have reproached the gentlemen: I don’t have the fire to bake bread for the children and you started making wine!?

Let’s get back to our curiosities.

 1. 350 g of wine, i.e. two glasses, is equal to 17 hours of sleeplessness. Applying the simple rule of 3, 1 liter of wine = almost two days of sleeplessness. 3.5 liters of wine = one week. And all this because the bacillus fluid reduces the body’s performance more than you might think.
 2. The oldest wine bottle in the world is in Germany. It is over 1700 years old and, to be safe, it is guarded in a museum. So that she doesn’t leave safely.
 3. Richard Juhlin is the world champion of recognizing wines by smell (yes, there are such championships too!) and he is a Swede who participated in a wine recognition contest in 2003. He succeeded in identifying 43 varieties out of a total of 50, while the second place winner recognized only 4 varieties of wine.
 4. China is on the first place in the world for the consumption of red wine. China’s per capita wine consumption is 1.9 l per year. Be careful though, If the population of the Vatican were to grow a little (more), it would surpass China because each inhabitant there consumes around 74 liters of wine per year.
 5. The custom of clinking wine glasses comes from ancient Rome. Because they were almost paranoid about poisoned wine, the collision caused splashes of wine to jump from one glass to another, so that the poison would also reach the perpetrator. On the other hand, in Ancient Greece, the first person to check the wine was the host himself.
 6. The largest collection of wine bottles in the world is in the Republic of Moldova, at Mileștii Mici, where approximately 1.5 million wine bottles are stored.
 7. The Latin expression “In vino veritas” belongs to Alceus, a Greek poet. It seems that in his time, suspected persons were forced to drink a lot of wine. A lot! That’s how simple it was to discover the truth.
 8. Over time, white wine darkens in color and red wine takes on a lighter shade.
 9.  To a large extent, the idea that wines get better with time is wrong. A small part of them have the ability to improve their qualities. In general, a bottle of wine should be consumed in about 2 years.

What are the most famous wines in the world

Among the most popular white wines are:

 • Chardonnay: A medium to full bodied white wine grown globally. It has clear fruit aromas, including apple and pear, combined with flavors of citrus and vanilla.
 • Riesling: is the emblematic wine of Germany, originating from the Rhine Valley. It starts with a sweet and sour aroma, but quickly balances out with hints of honey.
 • Pinot Gris: It is a dry and refreshing Italian white wine with clear fruit flavors.
 • Sauvignon blanc: is a light white wine with citrus notes and grassy aromas. It exhibits vanilla aromas when aged in oak.

Read More “What are the most famous wines in the world”

Types of wines: Which are the best and how to choose them

Knowing wine involves a lot of information, from grape types to geographic regions to flavor profiles. While some wine drinkers are familiar with the nuances of this topic, others are a little overwhelmed when they sit down to the table and follow the wine selection.
While there is no limit to the amount of information you can gather, a few basic ideas will help you develop your experience when ordering or purchasing a bottle of wine.
Read More “Types of wines: Which are the best and how to choose them”

Cum recunosti un vin rosu bun?

Multi ar spune ca cel mai bun mod de a recunoaste un vin rosu de calitate este sa-l degustati, dar pana la acel pas exista si alte indicii de luat în considerare.

Numele

Poti intui calitatile unui vin rosu doar citindu-i numele de pe eticheta. De exemplu, un Cabernet Sauvignon este un vin corpolent, cu aciditate moderata, în timp ce un Merlot este mai usor si are arome specifice de fructe bine coapte. Intre ele putem clasifica Feteasca neagra, cu gust de greutate medie si arome puternice si complexe.

Read More “Cum recunosti un vin rosu bun?”